src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/whatsapp.jpg” alt=”whatsapp” width=”450″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4656″ />

Dünyan?n en çok kullan?lmakta olan anl?k mesajla?ma sistemi olan WhatsApp, yeniden güncellendi. iOS 7’nin tasar?m?na ayak uyduran yeni bir arayüz edinmi? olan uygulaman?n fazlas?yla geç kald???n? söyleyebiliriz. iOS 7, Apple taraf?ndan aylar öncesinden yay?mlanm??t?. Kullan?c?lar daha iyi ve komplike bir tasar?m? daha erken tarihte beklerken geli?tiricilerden anca ?imdi ula?abildiler.

Sürüm 2.11.5’e yükselen WhatsApp, art?k iOS 7’nin arayüzü ile tamamen uyumlu bir hale geldi. Uygulamada ya?anan hatalar ve kapanma sorunlar? ise yine bu güncelleme ile giderildi.

Güncelleme ile uygulamaya ayr?ca yeni mesaj bildirim sesleri, engellenen ki?ileri görüntülemek için yeni kullan?c? arayüzü, görüntüyü göndermeden önce düzenleme ve 3 boyutlu harita görüntüleme özellikleri eklendi.

WhatsApp’i App Store üzerinden güncelleyebilirsiniz.


0 Yorumlar