src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/strike-x-air-kasa-300×153.jpg” alt=”” title=”strike-x-air-kasa” width=”300″ height=”153″ class=”alignnone size-medium wp-image-973″ />

Aerocool, bilgisayar parças? tutkunlar? için özel olarak bir kasa üretti. S?k s?k parça de?i?tiren ve test edenler için üretilen bu kasa, parça modifiye etmek için çok uygun giri?lere sahip. Tasar?m?yla da zaten normal kasalar?n hiçbirine benzemeyen Strike X Air oldukça ses getirecek gibi gözüküyor. Kasada renk olarak da siyah üzerine k?rm?z? renkleri kullan?lm??.

120 mm boyutundaki fanlar?nda k?rm?z? ???klar bulunduran bu kasa karanl?k ortamda kullan?c?lara renk ?öleni sunuyor. USB ve di?er her kasada bulunan ç?k??lar ve portlar bu kasada da yer al?yor. Özellik olarak hiçbi fark? yok diyebilece?imiz bu kasay? di?erlerinden ay?ran tek faktör s?rad???, denenmemi? tasar?m?. Ekim ay?nda sat??a ç?kmas? beklenen Aerocool’un özellikleri ?imdilik bu kadar tan?t?ld?. Önümüzdeki günlerde yeni haberler elimize ula??rsa sizlere aktarmaya devam edece?iz.


0 Yorumlar