src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/tablet.jpg” alt=”tablet” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3780″ />

Tabletler art?k neredeyse herkesin elinde görülen dizüstü bilgisayarlardan bile daha fazla kullan?lmaya ba?larken bunu sat?n al?rken dikkat etmememiz gereken ?eyler var. Tablet basit bir yap?ya ve kullan?ma sahip olabilir ama teknik özellikleri ve özellikle tasar?m? konusunda etkileyici olmal?. Tablet almak isteyenler genelde sosyal a?lara ba?lanmak ve yolculuk s?ras?nda zaman geçirip bir ?eylerle ilgilenmek için bu cihazlara yöneliyor; tabi ki böyle bir neden olunca al?nan tabletin teknik özelliklerine pek dikkat edilmiyor. Tablet al?rken neye dikkat edilir sorusuna cevap olarak ilk önce boyutunu gösterece?iz. Tablet, yan?n?zda ta??makta oldu?unuz çantaya s??acak boyutta olmal?, el üstünde de rahat bir kullan?m sunmal?.

Tabletin pil ömrü de uzun olmal?. Sonuçta d??ar? ç?karken yan?n?za alacaks?n?z ve ?arj etme imkan? bulamayaca??n?z için uzun ömre sahip olmal?. Art?k Turkcell, Vodafone ve Avea gibi telefon operatörleri de tablet sat??lar? yap?yorlar. Operatör kampanyas? ile sat?n alman?z daha kârl? olur, sonuçta internet paketine de ihtiyaç duyacaks?n?z ve avantajl? kampanyalardan yararlanabilirsiniz. Cihaz?n sigorta süresi de tablet al?rken dikkat edilmesi gerekenler aras?nda yer almakta, tabletler narin cihazlar olduklar? için zarar görmeleri di?er mobil cihazlara oranla daha kolayd?r ve daha fazla maliyete neden olur.


0 Yorumlar