src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/galatasaray.jpg” alt=”galatasaray” width=”611″ height=”395″ class=”alignnone size-full wp-image-3777″ />

Fenerbahçe geride b?rakt???m?z sene kendi ismini ta??yan markaya sahip olan tabletleri sat??a sunmu?tu, ?imdi ise son iki y?l?n ?ampiyonu olan Avrupa fatihinden tablet geliyor. Galatasaray ile Hint HCL teknoloji firmas? aras?nda yap?lan anla?maya göre bu tabletler yak?n zamanda sat??a sunulacak. Galatasaray tabletler Fenerbahçe tabletlerden uzun bir süre sonra sat??a sunuluyor oldu?u için daha iyi teknik özelliklere sahipler. Dün yap?lan aç?klamaya göre Galatasaray Spor Kulübü ve Hintli HCL ME Tablet aras?nda, 31 Temmuz 2013 Çar?amba günü, saat 14.00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena bir anla?ma imzalanacak. Bu tarihten sonra HCL ME Galatasaray’?n resmi sponsoru unvan?n? alacakken düzenlenecek olan etkinli?e Türk spor çevresinin önde gelen isimleri kat?l?m gösterecek.

Galatasaray tablet teknik özellikleri ?u anda aç?klanm?? de?il, bu özelliklerin de yar?nki gösteriyle birlikte bizlere aktar?lmas? bekleniyor ancak HCL ME’nin bu vakte kadar üst segmentte yer alan bir tablet üretmedi?ini belirtelim. ARM Cortex i?lemciye sahip olmas? kesin gözüken Galatasaray tabletler ekran çözünülükleriyle de biraz hayal k?r?kl???na u?ratabilirler ama s?radan bir kullan?m için gayet ideal olacaklar. Tabletler hem teknoloji marketlerinde hem de GS Store’larda sat?lacak. Galatasaray tablet fiyat? da halen belli de?il.


0 Yorumlar