tweet_button

E?er Twitter ile aran?zda sorun varsa, daha önce att???n?z birçok tweetten ?imdi rahats?z oluyorsan?z tweetleri silmek istemeniz gayet normal. Sil ba?tan bir hesap kullanmak isteyenlere tüm tweetlerini bir anda silebiliyor. Tek tek bunla u?ra?mak yerine toplu tweet silme i?lemi çok daha fazla i?inize yarayacakt?r. Twitter üzerine geli?tirilen uygulamalar?n say?s? fazla artm??ken toplu tweet silme program? da art?k internet üzerinde yer al?yor. Daha önce bizim de denedi?imiz bu uygulama güzel bir iMacro altyap?ya sahipken hiçbir hata vermeden çal???yor.

Toplu tweet silme i?lemini kullanman?z için Firefox taray?c?s?n? indirmeniz gerekiyor. A?a??da vermi? oldu?umuz linkten eklentiyi indirip ve kurun, bunun ard?ndan http://delete.twitlan.com sitesine giri? yap?n ve Twitter hesab?n?zla giri? gerçekle?tirin. Display 200 Tweets from seçene?ini seçip Sorguyu Gönder butonuna bast?ktan sonra silmek istedi?iniz tweetleri seçin. Ard?ndan a?a??da vermi? oldu?umuz kodlar? siz de kod bölümüne yap??t?r?n ve art?k i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz. Seçti?iniz tweetler en fazla 2 dakika içinde tamam?yla silinmi? olacakt?r. Toplu tweet silme konusunda dikkatli olman?z?, aksi taktirde tüm tweetlerinizi kaybedebilece?inizi belirtelim.

VERSION BUILD=8300326 RECORDER=FX
TAB T=1
TAG POS=1 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=2 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=3 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=4 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=5 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=6 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=7 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=8 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=9 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=10 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=11 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=12 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=13 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=14 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=15 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=16 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=17 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=18 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=19 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=20 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=21 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=22 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=23 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=24 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=25 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=26 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=27 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=28 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=29 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=30 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=31 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=32 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=33 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=34 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=35 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=36 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=37 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=38 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=39 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=40 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=41 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=42 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=43 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=44 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=45 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=46 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=47 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=48 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=49 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=50 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=51 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=52 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=53 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=54 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=55 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=56 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=57 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=58 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=59 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=60 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=61 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=62 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=63 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=64 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=65 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=66 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=67 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=68 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=69 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=70 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=71 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=72 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=73 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=74 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=75 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=76 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=77 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=78 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=79 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=80 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=81 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=82 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=83 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=84 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=85 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=86 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=87 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=88 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=89 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=90 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=91 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=92 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=93 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=94 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=95 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=96 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=97 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=98 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=99 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=100 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=101 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=102 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=103 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=104 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=105 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=106 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=107 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=108 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=109 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=110 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=111 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=112 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=113 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=114 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=115 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=116 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=117 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=118 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=119 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=120 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=121 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=122 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=123 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=124 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=125 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=126 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=127 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=128 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=129 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=130 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=131 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=132 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=133 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=134 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=135 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=136 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=137 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=138 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=139 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=140 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=141 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=142 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=143 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=144 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=145 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=146 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=147 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=148 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=149 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=150 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=151 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=152 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=153 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=154 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=155 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=156 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=157 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=158 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=159 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=160 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=161 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=162 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=163 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=164 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=165 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=166 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=167 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=168 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=169 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=170 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=171 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=172 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=173 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=174 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=175 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=176 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=177 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=178 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=179 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=180 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=181 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=182 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=183 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=184 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=185 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=186 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=187 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=188 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=189 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=190 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=191 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=192 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=193 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=194 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=195 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=196 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=197 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=198 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=199 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES
TAG POS=200 TYPE=INPUT:CHECKBOX FORM=ACTION:deletetweet.php ATTR=NAME:tweets[] CONTENT=YES


0 Yorumlar