src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/We-See-in-Every-Direction-300×193.png” alt=”We See in Every Direction” width=”300″ height=”193″ class=”alignnone size-medium wp-image-3342″ />

?nternette ?u anda çok farkl? bir taray?c? popülaritesini art?r?yor. Ne Chrome’u, ne Internet Explorer’?, ne de Firefox’u and?ran bu taray?c? çok farkl? bir sisteme sahip ve kullan?c?lara çok farkl? fonksiyonlar sunuyor. ?nternet kullan?m? her geçen dönem art?yor ve böylece bir sayfa üzerinde anl?k olarak duran gezen ki?i say?s? da artmakta. Bir anda bir sayfada yüzlerce ki?i olabilir, ama tabi siz sadece kendi yapt?klar?n?z? görebiliyorsunuz. Peki ba?kas?n?n yapt??? ?eyleri görmeye ne dersiniz? We See in Every Direction ile bunu yapabilirsiniz, taray?c? buna endekslenerek geli?tirilmi?.

Bu taray?c?y? indirdi?inizde ve bir sitede dola?t???n?zda e?er ba?ka bir We See in Every Direction kullan?c?s? da sizle ayn? sayfadaysa size bir bildiri geliyor ve di?er ki?inin yapt?klar?n? görme imkan? kazan?yorsunuz. Oldukça yararl? ve zevkli olarak gözüken bu taray?c?n?n tek bir kötü yan? var, o da ba?kas?n? izleyen ki?inin o bilgisayara hükmedebiliyor olmas?. Yani ba?ka ki?iyi izlerken siz de site içinde bir yerlere t?klay?p onu rahats?z edebilirsiniz.


0 Yorumlar