src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/WT310-293×300.jpg” alt=”WT310″ width=”293″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-2921″ />

Dizüstü bilgisayarlar?n lideri konumunda bulunan Toshiba son zamanlarda tablete de büyük yat?r?mlarda bulunuyor. Son olarak Toshiba WT310 ad?nda yeni üst düzey bir tabletin daha tan?t?m? gerçekle?tirildi. Intel ile ortak çal??ma yürüten Toshiba oldukça iyi özellikler sunarken bunlardan en çok i?inize yarayacak olan?n?n on parmak el yaz?s?na izin vermesi oldu?unu söyleyebiliriz. 11.6 inç büyüklü?ünde bir ekrana sahip olan Toshiba WT310 Full HD görüntü kalitesi sa?l?yor ve her yerde kullan?labilecek bir tasar?ma sahip. Tabletin birçok güvenlik testinden de geçirildi?ini ve hasar al?m? konusunda çok sa?lam oldu?unu belirtelim.

825 graml?k a??rl???yla çok hafif yap?ya sahip olan Toshiba WT310 USB 3.0 giri?ine de sahipken HDMI ç?k???yla televizyon ile ba?lant? kurabiliyor. HDD yerine SSD kullanan Toshiba WT310’un ne kadar kapasiteye sahip oldu?u belirtilmemi?, büyük ihtimal bunlar farkl? seçeneklerle kullan?c?lara sunulacakt?r. Mobil tabletlerin geldi?i son noktalardan biri olarak gösterilen Toshiba WT310 ülkemizde de sat??a sunulacak ancak ?u an için fiyat? hakk?nda bir aç?klama gelmi? de?il. Tabletin renk seçene?i de olmayacak.


0 Yorumlar