src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/Trekstor-Pyrus-300×251.jpg” alt=”Trekstor Pyrus” width=”300″ height=”251″ class=”alignnone size-medium wp-image-3560″ />

E-kitap okuyucular?n son zamanlarda fazlas?yla kullan??l? oldu?unu ilk olarak belirtelim. Malum, çantam?zda ta??mak zorunda oldu?umuz teknolojik cihazlar?n say?s? her gün art?yor. E?er siz bo? zamanlar?n?zda kitap okumak istiyorsan?z bir mobil cihaz daha almal?s?n?z, bir e-kitap okuyucu. Trekstor Pyrus bu konuda çok yararl? ve fiyat bak?m?ndan da uygun bir cihazken kitab?n sayfalar?ndan ve kokusundan vazgeçemeyen tiryakiler de bulunuyor. Trekstor Pyrus sadece 216 graml?k bir a??rl??a sahip ve kal?nl??? da 167 milimetre ile s?n?rl?. 6 inçlik fazlas?yla yeterli bir ekran büyüklü?üne sahip olan Trekstor Pyrus üstünde bulundurdu?u tu? tak?mlar?yla fazlas?yla kolay bir kullan?m sunuyor.

Üzerinde USB 2.0 giri?i ve bir de MicroSD kart okuyucu bar?nd?ran Trekstor Pyrus dahili 4 GB’l?k bir haf?zaya sahip. Bu da yüzlerce kitab? cihaz?n?zda bar?nd?rabilece?inizi gösteriyor. E-kitap okuyucunun destekledi?i uzant? türleri: PUB, TXT, RTF, FB2, HTML, PDF ve BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF. 5 saatlik bir kullan?m sa?layan Trekstor Pyrus fiyat? sadece 222 TL. Bo? zamanlar?n?z? bo? bo? geçirmek istemiyorsan?z kitap okumak hem size yararl? gelecektir hem de haf?zan?z? her zaman dinç tutman?z? sa?layacakt?r. 600×800 piksel çözünürlü?ünde görüntü kalitesi sunan Trekstor Pyrus’u e-ticaret siteleri üzerinden sat?n alabilirsiniz, her teknoloji markette yer alm?yor.


0 Yorumlar