trt

Ülkemizin önde gelen dijital platform yay?nc?lar?ndan Türksat, TRT ile yeni bir anla?ma yapt?. Geçti?imiz gün düzenlenen ve Türksat’?n, TRT’yle birlikte Vestel’in de kat?l?m gösterdi?i etkinlikte yap?lan aç?klamalara göre TRT yak?n zaman içerisinde 4K kalitesinde yay?n vermeye ba?layacak. Halihaz?rda tam be? kanal ile HD yay?n sunan TRT’ye bu konuda Vestel de yard?mc? olacak. Vestel’in yard?mlar? ise 4K destekleyen televizyonlar üretmek olarak gözüküyor.

Türkiye’de öncü TRT
4K Ultra HD yay?nlar konusunda Türkiye’de bir ilk olan ve dünya çap?nda da say?l? örne?i bulunan 4K Ultra HD televizyon yay?n? konusunu ShiftDelete ekibi de TRT HD Teknik Müdürü Hikmet Kocaman’a sormu?. O ayd?nlat?c? röportaj? a?a??dan izleyebilirsiniz.


0 Yorumlar