TTNET’in yeni iPad, iPhone, iPod ve Android telefon uygulamas? ‘Neredeyim’, Google Play ve App Store’da ücretsiz olarak kullan?ma aç?ld?.

‘Neredeyim’ uygulamas? ile kullan?c?lar bulunduklar? yerin koordinatlar?n? e-posta, Twitter ve Facebook üzerinden payla??rken, istedi?i marka ve modelde telefona da k?sa mesaj atabiliyor.

Uygulama, benzerlerinden farkl? olarak kullan?c?n?n gidece?i yeri de k?sa mesaj servisi, e-posta, Twitter ve Facebook yoluyla payla?mas?na olanak sa?l?yor.


0 Yorumlar