• TTNet, interneti kesecek mi? 25 Mart

  Türkiye birkaç haftad?r bugün, 25 Mart tarihinde yay?mlanacak olan tape için nefesini tutmu? durumda. Hükümet de bir korku içerisinde gibi gözüküyor. Twitter’?n eri?ime kapat?lmas? ve...

 • Ktunnel erişime engellendi

  TTNET taraf?ndan eri?ime engellenmi? sitelere girmek için ilk seçti?imiz kanal sitelerden biri olan Ktunnel da TTNET taraf?ndan eri?ime engellendi. TTNET kullan?c?lar?n?n ula?am?yor oldu?u siteye art?k...

 • TTNET e-ticarete Başlıyor

  Geçti?imiz gün ?stanbul’da gerçekle?tirilen bir etkinlikte TTNET’in e-ticaret sektörüne giri? yapt??? siteler tan?t?ld?. Dünyan?n en h?zl? büyüyen sektörleri içerisinde yer alan e-ticaret’e son 2 y?l...

 • Acer W510 fiyat ve özellikleri

  Geçti?imiz ay neredeyse tüm dünyada sat??a sunulan ama birkaç gün öncesine kadar ülkemize girmemi? olan Acer W510, Türk Telekom ve TTNET bayilerinde sat??a sunuldu. Büyük...