src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/xbox_one1.jpg” alt=”xbox_one” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3596″ />

Microsoft taraf?ndan May?s ay?n?n sonunda tan?t?lan ve çok fazla tepki göre Xbox One’dan sonunda iyi haberler gelmeye ba?lad?. Oyun konsoluna getirilen güvenlik önlemleri ve k?s?tlamalar nedeniyle ilk günden itibaren rest çekilen Xbox One, PlayStation 4’ün pazar pay?n? fazla art?racak gibi gözüküyor. Xbox One fiyat? Xbox 360′?n çok daha üstünde oldu?u aç?kland???nda ayr? bir curcuna daha kopmu?tu. Sevindirici haber asl?nda burada geldi. Xbox One oyun fiyatlar? Xbox 360 oyun fiyatlar?yla ayn? olacak. ?lk dönemde oyun fiyatlar? böyle olacakken ileri dönemde oyundan oyuna de?i?iklik gösterecek.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Microsoft sözcüsü Polygon, Microsoft taraf?ndan pazarlanacak olan oyunlar?n fiyatlar?n?n 60 dolar seviyesinde olaca??n? dile getirirken di?er oyunlar için bir ?ey söyleyemeceklerini ifade etti. Bu haberler bir yandan sevindirirken bir yandan da üzüyor, konsolun ülkemize 2015’in ba??nda gelecek olmas? oyuncular?n bu sefer beklemedi?i bir ?eydi. Seneler sonra ülkemizde resmi olarak sat??a sunulan Xbox 360’tan sonra Xbox One’?n da ayn? anda Türkiye’deki raflardaki yerini almas?n? bekliyorduk. Xbox One fiyat? 499 dolarken PlayStation 4 fiyat? ise 399 dolar. PS4 yine daha popüler olacak gibi gözüküyor, ülkemizde de Xbox’a kar?? bariz bir üstünlük kurmu? durumda zaten.


0 Yorumlar