Türkiye piyasas?na yakla??k 2 sene önce giri? yapan ve birbiri ard?nda servisi bizlere sunan Yandex’ten bir yenilik daha geldi. Yandex, kendi taray?c?s?n? geli?tirdi. Bizleri çok ?a??rtan olay ise Yandex’in daha önce bir taray?c? üzerinde çal??t?klar?n? bizlere bildirmemesi oldu.

Yandex taray?c?n?n bir di?er ve en çok ?a??rtan noktas? ise Google Chrome üzerine kurulur olmas?. Anlad???n?z gibi ek bir taray?c? program? indirmeden, bir eklenti indirerek Yandex taray?c?ya sahip olabiliyorsunuz. Yandex taray?c? hem Mac için hem de Windows için geli?tirildi ve Mac versiyonun boyutu Windows’unkinden neredeyse iki kat daha fazla. Yandex taray?c?y? a?a??daki linkten indirebilirsiniz.

Yandex taray?c? indir


0 Yorumlar