Twitter’?n dünya üzerinde birçok giri?imciye ön ayak oldu?u yads?namaz bir gerçek. Türlü türlü icatlar ve fikirler, twitter’?n ad? konmam?? yarat?c?l???yla insano?luyla bulu?maya devam ediyor.

Bu furyaya son olarak Shitter’da eklendi. Shitter, tweetlerinizi’in bas?l? oldu?u tuvalet ka??tlar? üretiyor. ‘Sosyal medya hiç bu kadar harcanabilir olmam??t?’ slogan?yla bu ilginç fikri sunan ?irketin bu uygulamas?nda 4’lü paketin fiyat? 35 dolar.

Shitter Twitter ile giri? yapt???n?zda yazd???n?z bütün tweetler’in bas?l? oldu?u bir tuvalet ka??d? bas?p size gönderiyor. 4’lü paketin fiyat? ise 35 dolar.

 


0 Yorumlar