Blog dünyas?n?n kral? Tumblr geçti?im günlerde 20 milyar gönderiyi gördü. A??n, 50 milyon kullan?c?y? a?mas? ise an meselesi.

Aç?ld??? günden bu yana blog aleminin hareketlenmesine büyük katk? yapan Tumblr bir rekora daha imza att?. Tumblr’da Kas?m ay?nda 12 milyar olan gönderi say?s? ?u anda 20 milyar? geride b?rakt?. 9 ay öncesine kadar ?u andaki rakam?n?n yan?ndan bile geçemeyecek say?da kullan?c? say?s? olan site, 50 milyonun geçmek için geriye say?yor.


0 Yorumlar