• Twitter’a ağır çekim video özelliği

  Son zamanlarda mobil uygulamas?na verdi?i de?erle takdirlerimizi almay? ba?aran Twitter, uygulamas?na yeni bir özellik daha katt???n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre art?k Twitter videolar?nda a??r çekim...

 • Twitter’a özet özelliği geliyor

  Ku?kusuz internetin en büyük sosyal a?lar?ndan birisi olan Twitter, kendini güncellemeye ve bizlere yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Geride b?rakt???m?z günlerde iOS platformuna istatistik özelli?ini...

 • Twitter’a resim düzenleme özelliği

  E?er ak?ll? bir telefonunuz varsa çekti?iniz foto?raflar? ya da sizler için de?erli olan resimleri Facebook ya da Twitter yerine Instagram’dan payla?may? tercih etti?inizi tahmin edebiliyoruz....

 • Twitter “Satın Al” Butonu

  Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’?n uzun bir süredir gizlikilk içerisinde Sat?n Al tu?u için çal??malar yürüttü?ünü daha önce vermi? oldu?umuz haberlere sizlere aktarm??t?k. Sonunda bu...

 • Twitter’a videolu tweetlar geliyor

  Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal a?lar?ndan biri olan mikroblog servisi Twitter, her geçen dönem büyüyü?ünü devam ettiriyor. Büyüme sürerken yeni kaynaklara ihtiyaç duyan Twitter bu...

 • Twitter, Soundcloud’u satın alıyor

  Son zamanlarda sosyal medyan?n ve internet dünyas?n?n en büyük isimleri, arkas?ndan gelmekte olan bir ba?ka büyük isimleri sat?n alma i?lemini fazlas?yla art?rd?. Özellikle Facebook’un Whatsapp’i...

 • Twitter Sessiz Modu

  Son zamanlarda hem webde hem de mobilde uygulamas?n? durmadan geli?tiren Twitter’dan yeni özellikler gelmeye devam ediyor. Geride b?rakt???m?z ay web tasar?m?n? ba?tan sona de?i?tiren Twitter,...

 • Twitter 2014 istatistikleri

  Dünyan?n en büyük mikroblogu Twitter’dan, 2014 y?l?n?n ilk çeyre?ine ait istatistikler aç?kland?. Birçok büyük firma bu dönemi kâr ile geride b?rakm??t?, bu isimler aras?na ismini...