src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/amd_ps4-300×168.jpg” alt=”” title=”amd_ps4″ width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2181″ />

Sony taraf?ndan geli?tirilmekte olan ve serinin ilk modelinden itibaren milyonlar taraf?ndan oynana PlayStation’?n dördüncü versiyonu yak?n bir tarihte bizimle bulu?turulacak. Uzun zamand?r Sony’nin üzerinde çal??t???n? bildi?imiz PS4’ün teknik özellikleri de Kotaku adl? yabanc? internet sitesinde, SuperDae adl? bir kullan?c? taraf?ndan payla??ld?.

Toplamda 90 sayfal?k bir PDF’yi bizlere sunan kullan?c?n?n verdi?i bilgilere göre PS4, 8 çekirdekli bir AMD i?lemciye sahip. 8 GB ram ile çal??acak olan oyun konsolu AMD R10xx grafik i?lemcisi kullanmakta ve 2.2 GB’l?k da video rami bulunuyor. 160 GB’l?k HDD ile sat??a sunulacak olan PS4’ün 2013’ün son aylar?nda ya da tam bir sene sonra ç?kar?lmas? bekleniyor. ?öyle de bir ?ey var ki san?r?z PS4 ç?kana kadar tüm bilgilerini ö?renmi? olaca??z.


0 Yorumlar