imac

Apple taraf?ndan 2 Haziran tarihinde düzenlenecek olan Evrensel Geli?tiriciler Konferans?’na çok az bir zaman kald?. Konferansta pek de önemli geli?melerin bizlerle payla??lmas? beklenmiyor. iOS 8 ve OS X 10.10 tan?t?lacak iken bunlar?n pek de büyük yenilikler içerece?ini tahmin etmiyoruz. Bunun yan? s?ra firma yeni bir fiyat yap?land?rmas?na da gidebilir. Gelen iddialar?n en büyük bölümü ise iMac’lerde bir fiyat indiriminin olaca?? yönünde.

Ucuz iMac mi geliyor?
KGI ara?t?rma ?irketinin, gelecek Apple ürünlerine yönelik isabetli tahminleriyle ünlü analisti Ming Chi Kuo’ya göre, WWDC ucuzlayan iMac modellerinin duyurusuna sahne olabilir. Analiste göre bu beklentinin ilk i?aretleri de verilmi? durumda. Apple online ma?azas?nda iMac’ler için belirlenen kargo süresinin 3-5 güne yükselmesi Kuo’ya göre iddialar? destekleyen bir ipucu.

Mac’lere indirim deste?i

iMac’lerde ya?anacak olas? indirim, Apple’?n Mac’lerde fiyat indirimine gitme statejisinin devam? olabilir. ?irket, birkaç hafta önce sessiz sedas?z güncelledi?i Macbook Air serisinde 100 dolar indirim yapm??t?. Son çeyrekte dünya çap?nda Mac sat??lar?n? 4.1 milyon adetten 4.8 milyona ç?karan Apple, ara?t?rmalara göre ABD pazar?nda geriledi. Bakal?m indirimlerin Mac sat??lar?na etkisi ne ölçüde olacak?


0 Yorumlar