src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/ucuz_ipad-300×178.jpg” alt=”ucuz_ipad” width=”300″ height=”178″ class=”alignnone size-medium wp-image-3662″ />

?u anda tüm teknoloji haberleri takipçileri Apple’dan ucuz bir iPhone modeli bekliyor. Bu konuda gerçekten büyük iddialar ve büyük s?z?nt?lar internet üzerinde yer al?rken bu konu halen Apple taraf?ndan yalanlanmakta ama biz yine de böyle bir ?eyi bekliyoruz. Metal kapak yerine plastik kapakla sat??a sunulacak olan ucuz iPhone’lar?n yan? s?ra ?imdi de ucuz iPad iddias? ortaya at?ld?. ?u anda iPad 2’nin sat??lar? devam etmekte, büyük ihtimal Apple bize iPad 4 ve iPad 4 Mini’yi sunacak. Ama beklentiler bunlar?n d???nda farkl? ve ucuz bir iPad’in de gelmesi yönünde: iPad 5. 399 dolardan sat?lmakta olan iPad 2’nin neredeyse yar? fiyat?na sat??a sunulmas? beklenen ucuz iPad’ler için henüz bir do?rulama gelmedi?ini belirtelim.

Gelen bilgilere göre ucuz iPad normal iPad’e göre yüzde 30 daha hafif bir yap?ya sahip olacak ve dü?ük teknik özelliklerle sat??a sunulacak. Böyle bir ?ey Apple’?n vizyonuna çok ayk?r? ama mobil teknolojinin ve tüketicilerin telefon seçimlerinde geldi?i noktay? görürsek ucuz ve dü?ük segmentte yer alan bir iPad görmemiz kimseyi ?a??rtmamal?. E?er ucuz iPad ç?karsa Eylül ay?nda sat??a sunulacak, zaten di?er iPhone ve iPad için de ayn? tarih dü?ünülüyor. Bakal?m ucuz iPad gerçekten de sat??a sunulacak m??


0 Yorumlar