src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/USB-3.1.jpg” alt=”USB 3.1″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4879″ />

USB konusunda art arda devrim niteli?i ta??yan haberler gelmeye devam ediyor. USB 3.0 ile birlikte 5 GHz gücünde data transfer h?z? elde edilirken bu de?er USB 3.1’le birlikte 10 GHz’e kadar yükseliyor. Veri kayb? konusunda da minimum de?erleri görecek olan USB 3.1, art?k i?lerimizi daha kolay bir hale getiriyor. En çok da yüksek kalitedeki görüntülerin ta??nmas?nda ve oyunlarda i?imize yarayacak gibi.

USB’nin en yeni hali USB 3.1, önemli h?z geli?tirmeleriyle gelecek, bu sayede HD ortam verilerinin aktar?m? mümkün olacak. Geriye yönelik uyumluluk sunmayacak olan USB 3.1, transfer oran?n? 5GHz’ten 10GHz’e ç?karacak. USB 3.0, 8b/10b kodlamas?n? kullan?yordu, bu ise 8 bit’lik verinin 2 bit’inin hata düzeltmede kullan?lmas? anlam?na geliyordu. USB 3.1 ise 128b/132b kodlamas?n? kulland???ndan aktar?lan ek verinin boyutu, yüzde 20’den yüzde 3’e dü?ecek. Bunun yan?nda USB 3.1, USB 3’e k?yasla kablo içindeki telleri ayr? ayr? izole etti?inden sinyal kayb?n? azaltacak.

Bu arada USB-IF, sinyal zay?flamas?yla ilgili kurallar?n? kat?la?t?rm?? bulunuyor. USB 3.0’da sinyal, toplamda en fazla 20 dB kayba u?rayabiliyor. USB 3.0’da ise bu rakam cihazlar için 7dB iken, kablolar için 6 dB. Bu k?s?tlamaya uymayan birimlerin bir güçlendirici / repeater kullanmas? gerekiyor. USB 3.1’de pasif kablolar?n uzunlu?u 1 metre ile k?s?tl? ve daha uzun kablolarda bir repeater’a ihtiyaç duyuluyor.

USB 3.1’in iletebildi?i güç ise 10-100 watt’a kadar ç?k?yor, bu sayede birden çok mobil cihaz? ?arj edebilir hale geliyor. Dahas? USB 3.1, ses ve video iletimi sayesinde HDMI 1.4 kablolar?n?n yerine de kullan?labilecek.

USB 3.1 destekli ilk yongalar?n 2014 ortalar?nda piyasaya sürülmesi bekleniyor


0 Yorumlar