WD My Cloud EX2 bulut diski, Western Digital, profesyonel tüketiciler ve i? gruplar?na yönelik geli?tirdi?i My Cloud EX2 bulut diskini çok yak?nda Türkiye’de sat??a sunuyor. Bu ay inceleme alt?na ald???m?z My Cloud’dan 8 TB’a kadar kapasite sunmas? ve disk sürücüsü ekleyip ç?karmaya imkan tan?mas? aç?s?ndan ayr?lan bulut diskleri, My Cloud’da oldu?u gibi bulut depolama servislerine ayl?k veya y?ll?k bir ücret ödemeden, depolanan foto?raf, video ve di?er dosyalara kolay ve h?zl? bir ?ekilde iOS/Android/PC/Mac platformlar? üzerinden ula?maya olanak sa?l?yor.

Bulut diski için geli?tirilen WD My Cloud uygulamas? Dropbox, SkyDrive ve Google Drive servislerindeki hesaplar? entegre edip, bu servislerde yer alan dosyalar? bünyesine transfer edebiliyor. Büyük boyutlu verileri güvenli bir ?ekilde kaydeden bulut diski, disksiz bir kasa da dahil olmak üzere, kullan?c?lar?n kendi NAS’lar?n? kendi tercih ettikleri sürücülerine ek olarak , 4TB, 6TB veya 8TB kapasitelerdeki diskli sistemlerle de kurabilece?i farkl? kapasite seçenekleri sunuyor. PC için WD SmartWare Pro, Mac için Time Machine yedekleme yaz?l?mlar?yla uyumlu ?ekilde çal??an My Cloud EX2, geni?leme giri?ine USB 3.0 destekli sabit sürücü ba?land???nda depolama kapasitesi art?r?labiliyor. DLNA teknolojisi sayesinde DLNA uyumlu televizyon, medya oynat?c? ve oyun konsollar?na da içerik aktarabiliyor. WD My Cloud EX2?nin disksiz sat?? fiyat? 379.99 dolar+KDV, 4 TB için 599,99 dolar+KDV, 6 TB için 749,99 USD+KDV, 8 TB için 999,99 USD+KDV.


0 Yorumlar