Kingston Micro Duo

Telefonlar?n dahili haf?zalar? genellikle kullan?c?lara yetmeyen de?erlere sahip oluyor. Bu alanlar? en çok MicroSD haf?za kartlar? kullanarak art?r?yoruz. Ancak art?k Kingston Micro Duo giriyor devreye. Di?er haf?za kartlar?na oranla çok daha h?zl? yazma, okuma i?lemi yapmam?z? sa?layan Kingston Micro Duo, 8/16/34/64 GB’l?k seçeneklerle sat??a sunulmaya haz?rlan?yor.

DataTraveler microDuo, mobil cihazlar?n depolamas?n? 64GB’a kadar artt?rabilmek için microUSB yuvas?n? – s?kl?kla ?arj etmek için kullan?lan – kullan?yor. Bu durum özellikle microSD kart yuvas?na sahip olmayan ak?ll? telefonlar ve tabletler için çok ama çok daha yard?mc? olur nitelikte. USB On-The-Go özelli?ine sahip her cihazla kullan?labilen bellek, çift arayüzü sayesinde mobil cihaza ba?l? oldu?u zaman kullan?c?lar?n PC üzerinden kablosuz* dosya transferi yapabilmesini sa?l?yor. Kullan?c?lar, ak?ll? telefonlar? ya da tabletleriyle çekecekleri yüksek çözünürlükte foto?raflar?, HD videolar? ve ?u an sadece baz? cihazlar?n destekledi?i 4K videolar? ya da müzik dosyalar?n?, t?pk? normal bir USB bellek kullan?yor gibi ta??yabilecek ve cihazlar?n?n dahili haf?zas?nda yer açabilecekler.

Kingston’?n Flash Bellek ??letme Yöneticisi Jean Wong konuyla ilgili ?unlar? söyledi: “Ak?ll? telefonlar ve tabletlerle birlikte kullanmak için harika bir cihaz olan DT microDuo, kullan?c?lar?n dosyalar?n? yedekleyerek cihazlar?n?n dahili haf?zas?nda yer açmas?na veya iki cihaz aras?nda kolayca dosya transfer edebilmesine olanak sa?l?yor. Anahtarl?k yuvas? ve dönebilir kapa?a sahip ??k ve ak?lc? tasar?m? sayesinde ufak boyutta olmas?na ra?men büyük depolama alan? sunuyor. Gezginler yola ç?kt?klar? zaman, kendi cihazlar?n?n dahili depolamas?n? doldurman?n derdini ta??madan tüm müzik veya video kütüphanelerini ceplerinde ta??yabilecekler”.

8GB, 16GB, 32GB ve 64GB depolama seçenekleriyle gelen ve 5 y?ll?k garantiye sahip DataTraveler microDuo ile ilgili daha fazla bilgi almak www.kingston.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kingston DataTraveler microDuo Bilgileri ve Teknik Özellikleri:

• USB OTG (On-The-Go): microUSB yuvas? kullanan ak?ll? telefon veya tablet gibi cihazlar?n, sunucu özelli?ine sahip olmas?n? sa?layan bu standart, Kingston DT microDuo gibi cihazlar?n?n USB ile ba?lanabilir olmas?n? sa?l?yor.

• 2’si 1 Arada: microUSB ve USB 2.0 ba?lant? ç?k??lar? sayesinde ak?ll? telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar aras?nda kolayca dosya transferi gerçekle?tirilebilir

• Tak Çal??t?r: Ba?lamas?, standart bir USB bellek kadar kolay

• Kolay Ta??nabilir: ultra-küçük, cebe s??abilir ve kolayca ta??nabilir

• Kapasite Seçenekleri**: 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB

• Arayüz: USB 2.0

• Ebatlar: 27,63mm x 16,46mm x 8,56mm

• Çal??ma S?cakl???: 0°C ila 60°C

• Saklama S?cakl???: 20°C ila 85°C

• Garanti: 5 y?l


0 Yorumlar