src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/whatsapp-rekor-kirdi-300×261.jpg” alt=”” title=”whatsapp-rekor-kirdi” width=”300″ height=”261″ class=”alignnone size-medium wp-image-954″ />

WhatsApp twitter hesab?ndan yapt??? aç?klamada yeni bir rekora imza att???n? duyurdu. Ücretsiz mesajla?ma servisi olarak kullan?lan WhatsApp geçti?imiz gün, bir gün içerisinde at?lan en fazla mesaja tan?kl?k etti. Ak?ll? telefonlar?n say?s?n?n ve kullan?c?s?n?n her geçen gün artmas?yla da WhatsApp kullan?c?lar? artt?. Bunla orant?l? olarak mesajlar?n say?s? her geçen gün artmaya devam ediyor.

Samsung’un h?zl?ca ele geçirdi?i ak?ll? telefon piyasas?ndaki tek rakibi ise Apple. Galaxy S3 ve iPhone 4S aras?nda kalanlar genellikle telefonlarda kullan?labilir durumda olan programlara göre birini seçiyor. WhatsApp birçok telefonu destekler durumda. Android, iOS, Blackberry ve Nokia’n?n baz? modelleri bunlar?n aras?nda yer al?yor. Yeni rekorun say?s? ise 10 milyar. Geçen gün toplam 10 milyar mesaj gönderildi.


0 Yorumlar