windows_81

Microsoft’un tüm kariyeri boyunca geli?tirdi?i i?letim sistemleri her zaman ald??? sistem güncellemeleri ile birlikte yava?lam??t?. Özellikle bilgisayar?n aç?lma süresinde devasa zaman farklar? yer al?rken Windows 8.1 için bunun geçerli olmad???n? görüyoruz. Windows 8 ile pek de be?enilmeyen Microsoft kendini Windows 8.1 ile affettirecek gibi gözüküyor. Windows 8’in aç?lma süresi 18.97 saniye idi, bu de?er Windows 7’de ise 45.2 saniyeye kadar ç?karak devasa bir fark aç?yordu.Windows 8.1’deki aç?lma süresi ise 18.8 saniye oldu, yani Microsoft i?letim sistemlerinin en h?zl?s?. 3.41 GB’l?k bir dosyay? USB 2.0 fla? diske kopyalamak Windows 7’de 10 dakika 17 saniye sürerken Windows 8’de 10 dakika 16 saniyeyi ald?. Windows 8.1’de ise bu durum 10 dakika 33 saniye.

Windows 8.1’de 3.41 GB boyutundaki bir ar?iv dosyas?n? açma, klasör haline getirme 2 dakika 25 saniyemizi al?rken Windows 7’de 2 dakika 37 saniye kadar sürdü. Ayn? de?er Windows 8’de ise 2 dakika 3 saniyemizi ald?. S?k??t?rma konusunda ise Windows 7’nin tüm i?letim sistemlerini geride b?rakt??? gözüküyor, Windows 8 ve Windows 8.1’i geride b?rakt? birkaç saniyelik farkla birlikte. Son olarak 3D Mark yard?m?yla al?nm?? istatistiklerin grafik tablosunu sizlere sunal?m. A?a??da bulunan tabloda bilgiler ve istatistikler daha detayl? ve daha çok ?ekilde sizlere sunulmu? durumda, art?k kendi ihtiyaçlar?n?za göre yeni i?letim sistemini de?erlendirmek sizlere kalm??.

windows_811


0 Yorumlar