• Windows 8.1 oyunları yavaşlattı

  Henüz yeni yay?mlanm?? olan Windows 8.1’den hayal k?r?kl??? yaratan sorunlar?n haberleri gelmeye ba?lad?. Windows 8’in üzerine geli?tirilmi? olan yeni i?letim sisteminden gelen bilgilere göre baz?...

 • Windows 8.1 rekor kırdı

  Windows 8’e güncelleme olarak getirilecek olan Windows 8.1 i?letim sistemi henüz yay?mlanm?? olmamas?na ra?men bir rekorun alt?na imza att?. Uzun süredir beklenen i?letim sistemi birçok...

 • Windows 8.1 karşılaştırma – test

  Microsoft’un tüm kariyeri boyunca geli?tirdi?i i?letim sistemleri her zaman ald??? sistem güncellemeleri ile birlikte yava?lam??t?. Özellikle bilgisayar?n aç?lma süresinde devasa zaman farklar? yer al?rken Windows...

 • Windows 8.1 çıkış tarihi

  Microsoft’un Windows 8 üzerinde de?i?iklikler yaparak getirecek oldu?u yeni i?letim sistemi Windows 8.1’in ç?k?? tarihi kesinle?ti. Microsoft’un sitesi üzerinden yap?lan aç?klamalarda bu bilgiye yer verilirken...

 • Windows 8.1 sistem gereksinimleri

  Windows 8.1’in önizleme versiyonu geçti?imiz ay kullan?c?lara sunulmu?tu. Ba?lat menüsünün de geri döndü?ü versiyonun Windows 8’den pek fazla bir fark? bulunmazken sistemin alt?nda yap?lan de?i?ikliklerle...

 • Windows 8.1 RTM çıkış tarihi

  Daha önce yap?lan aç?klamalarda Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak A?ustos ay? gösterilmi?ti. Herkes ay?n ba??nda yeni i?letim sisteminin bizlere sunulmas? beklerken Microsoft’tan gelen aç?klama i?leri...

 • Windows 8.1 ISO yayımlandı

  Geçti?imiz gün i?letim sisteminin Windows 8.1 Public Preview sürümünü bizlere tan?tan Microsoft bu sefer tümüyle sistemi ISO dosyas? halinde indirime açt?. 32 ve 64 bit...

 • Windows 8.1 sızdı

  Daha önce sizlerle payla?t???m?z haberlerimizde Windows 8.1’in ilk betas?n?n 26 Haziran’da bizlere sunulaca??n? söylemi?tik. Tüm kullan?c?lara ücretsiz olarak da??t?lacak olan bu yeni güncelleme paketi korsan...