src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_mtv.jpg” alt=”” title=”windows_8_mtv” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1588″ />

Microsoft’un reklam politikas?na ak?l s?r ermiyor. Windows 8 reklamlar? için milyarlarca dolar reklam bütçesi ay?rd???n? önceden belirten Microsoft son kozunu da MTV ödüllerinde oynad?. Ünlü sanatç?lara canl? yay?nda Windows 8 kulland?ran Microsoft popülaritesini daha da art?rd?.

Jay-Z ve Gwen Stefani gibi ünlü Amerikan sanatç?lara kulland?rt?lan Windows 8 üzerinden seyirciler ile ileti?ime geçildi. Sosyal medya üzerinden bir anda ileti?ime geçilince sistemde yava?l?k ya?and??? da görüldü. Mobil olarak da ba?lan?labilen uygulaman?n yava?l??? tedirginlik olu?turdu diyebiliriz ama sosyal medya etkinli?i sorunsuz bir ?ekilde sona erdirildi.


0 Yorumlar