src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/windows_8_pro-300×168.jpg” alt=”” title=”windows_8_pro” width=”300″ height=”168″ class=”alignnone size-medium wp-image-2201″ />

Yak?n zamanda sat??a sunulacak olan Windows 8 Pro i?letim sistemli tabletlerde sorunlar ?imdiden ç?kmaya ba?lad?. Yaz?l?m ve donan?m haberlerinde dünyan?n en güvenilir sitelerinden olan Softpedia’da yay?mlanan haberlere göre Windows 8 Pro i?letim sistemi tabletlerde 45 GB’l?k bir alan kaplayacak. Bu da demek oluyor ki 128 GB’l?k tablet alan bir insan sadece 83 GB’?n? kullanabilecek.

Hal 128 GB’ta böyleyken 64 GB’l?k tablet alanlar dü?ünülmüyor bile. Microsoft bu konu hakk?nda yapt??? aç?klamalarda USB 3.0 teknolojisinin geli?ti?ini, veri aktar?m h?z? bak?m?ndan hiçbir sorun ya?anmayaca??n? söylense de hiç kimsenin tablet gibi kullan?m? kolay bir cihaz yan?nda bellek ta??mak istemeyece?i a?ikar. Ancak bizi sevindiren bir haber var; Microsoft Surface Pro birkaç ay kadar ülkemizde sat??a sunulmayacak. Bu da zarardan zorunlu kaç?? olarak gözüküyor.


0 Yorumlar