src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/01/google1.jpg” alt=”” title=”google” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2204″ />

Belki de internet dünyas?n?n en büyü?ü olan Google’?n bize sundu?u hizmetler aras?nda en bilindikleri kesinlikle arama motoru, gmail, google+ ve youtube. Peki bunlar?n d???nda Google’?n neler yapt???n? merak ettiniz mi? Bizlere onlarca yararl? uygulama sunan Google’?n neden bu uygulamalar?na reklam yapmad??? bilinmiyor ama bizim size anlatmam?z Google’?n biraz da olsa i?ine yarayacakt?r. ??te Google’?n bizlere sa?lad??? hizmetler.

Bunlar?n ba??nda hesap etkinli?i geliyor. E?er profilinizden bu uygulamay? aktif hale getirirseniz google ayl?k olarak tüm istatistiklerinizi sizlere sunuyor. Bir di?eri Gmail Meter. Bu da bir istatistik program? ve Gmail’inizdeki tüm hareketleri size aktarmakla görevli. Schemer bir nevi navigasyon i?levi görüyor. Yak?n?n?zdaki yerleri size bildiren bu program sayesinde hiç bo? kalmayabilirsiniz. Sonuncu google hizmeti de Latitude. Foursquare mant???nda çal??an bu uygulama sayesinde arkada?lar?n?z?n sizin, siz onlar?n nerede olduklar?n? görebilirsiniz.


0 Yorumlar