src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/windows_8_vlc_player.png” alt=”windows_8_vlc_player” width=”468″ height=”433″ class=”alignnone size-full wp-image-4123″ />

Bilgisayarlarda en çok kullan?lan medya oynat?c?lar?ndan biri olan VLC Media Player için sevindirici haberler geliyor. Windows 8 yay?mlanal? çok uzun bir süre oldu ama geli?tirici firma henüz Windows 8 ile direkt uyumlu bir uygulamay? bizlere sunmu? de?il. Son olarak aç?k kaynak kodlu video oynat?c?dan yeni bir haber daha geldi. Gelen bilgilere göre uygulama Microsoft Sertifikasyon Kiti Testi’nden ba?ar?yla geçmi? ve art?k kullan?c?larla bulu?turulmay? bekliyor.

Program?n Windows 8, RT ve Windows Phone sürümlerinin geli?tirilebilmesi için gerekli yakla??k 76 bin dolarl?k kayna?? “dijital kaynak toplama servisi” Kickstar’da elde etmeyi ba?aran VLC grubu çal??malar?n? tamamlamak üzere. VLC Ba?kan? Jean-Baptiste Kempf’in aç?klamalar?na göre nihai sürüm oldukça yak?n.
Bu geli?melere ra?men program?n ?imdilik önemli bir eksi?i de bulunuyor. VLC Player’?n ses ç?k??? henüz çal???r durumda de?il. Testi ba?ar?yla tamamlamak için ses ç?k???n? kapatmak zorunda kald?klar?n? belirten Kempf, önümüzdeki birkaç hafta boyunca bunun üzerine çal??acaklar?n? da belirtti. Bakal?m sevilen video oynat?c?n?n final sürümü ne zaman duyurulacak?


0 Yorumlar