windows

Her sene Microsoft taraf?ndan düzenlenmekte olan Build etkinli?i bu sene yine yap?l?yor. Dün ba?layan etkinlikte ilk olarak Windows 8.1 ve Windows Phone 8.1 tan?t?l?rken ?imdi de herkesi sevindirecek farkl? bir aç?klama geldi. Gelen bilgilere göre Windows sürümleri art?k ücretsiz olacak. Ancak bu ücretsiz sürümler sadece 9 inçten küçük ekrana sahip olan cihazlar, mobil telefonlar ve tabletler için geçerli.

Android ?çin Di?li Rakip
Aç?k kaynak kodlu ve isteyen herkesin ücretsiz biçimde elde edebilece?i i?letim sistemi Android kar??s?nda, cihaz ba?? ücret ödenmesi zorunlu oldu?undan dolay? güçlenemeyen Windows Phone, art?k ücretsiz oldu. Üreticiler için Android kar??s?nda çok daha güçlü bir alternatif haline gelen Windows Phone’u 2014 y?l?nda çok daha fazla görece?imizi tahmin ediyoruz.

?eylerin ?nterneti

?nternet her geçen gün geli?iyor, büyüyor. Art?k çama??r makineniz bile size SMS atabilecek kadar ak?lland?. Bu kapsamda çe?itli ürünler tan?t?lsa da, henüz çok pahal?lar. ?lerleyen y?llarda ucuzlamas? beklenen bu aletlerin en k?sa zamanda her eve girmesini isteyen Microsoft, ?eylerin interneti kapsam?nda yer alan cihazlar için Windows’u ücretsiz hale getirdi. Evet k?sacas? buzdolab?n?z, çama??r makineniz Windows’u ücretsiz olarak alabilecek.


0 Yorumlar