iphone

HTC’nin geçen günlerde sat??a sundu?u HTC One M8’de yer alan çift kamerayla birlikte derinlik ayarlanarak üç boyutlu foto?raf çekilebiliyordu. Çift kamera sayesinde yap?lan bu uygulaman?n tek kamerayla da yap?labilece?i ortaya ç?kt?. Shapematic ad?nda bir uygulama tüm iPhone’larda bize bunu yapma imkan? sunuyor. Derinlik ayar? yapt?ktan sonra birkaç aç?dan foto?raf çekiyorsunuz ve ard?ndan uygulama foto?raflar? birle?tirip size üç boyutlu bir görüntü sunuyor.

App Store’da yay?mlanan Shapematic uygulamas? ile iPhone/iPad cihazlar?n?zda 3 boyutlu foto?raflar çekebilirsiniz. Shapematic uygulamas?, HTC One M8’in kameras?n?n çekti?i 3 boyutlu foto?raflar gibi üst düzey bir deneyim sunmasa da bu i?lemin tek kamera ile de yap?labilece?ini gözler önüne serdi.

Videoyu izleyinMutlaka denemelisiniz!

Shapematic, objenin 3-4 farkl? aç?s?ndan çekilen foto?raflar? birle?tirerek kullan?c?lar?n 3 boyutlu foto?raf çekmesine imkan sa?l?yor. Ancak uygulama ile çekilen foto?raflar? görüntüleyebilmek için yine uygulaman?n medya görüntüleyicisini kullanman?z gerekiyor.

Shapematic uygulamas?n? 1,99 TL kar??l???nda AppStore sat?n alabilirsiniz.


0 Yorumlar