src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/07/xbox_don_mattrick-300×154.jpg” alt=”xbox_don_mattrick” width=”300″ height=”154″ class=”alignnone size-medium wp-image-3505″ />

Xbox’?n en büyük ismi olan Don Mattrick dün hiç de beklenmedik bir ?ekilde i?inden ayr?ld?. Henüz Xbox One sat??a bile sunulmadan böyle bir istifan?n neden gerçekle?mi? oldu?u ak?llarda soru i?areti yarat?rken san?r?z sosyal medya ve internetten gelen a??r? tepkilerden çekinmi?. PlayStation 4’e göre çok fazla ezilen Xbox One ilk olarak Don Mattrick taraf?ndan tan?t?lm??t?. Tabi Mattrick buradaki görevini b?rak?p bo?a ç?km?yor. Gelen aç?klamaya göre Xbox’?n eski CEO’sunun yeni adresi Zynga olacak ve burada da CEO olarak görevinin ba??na geçecek.

Zynga’da ilk olarak CEO’luk görevini yönetecek olan Don Mattrick bunla da kalmay?p hem yönetim kurulu ba?kanl???n? üstlenecek hem de ?ef ürün yöneticisi olacak; yani fazlas?yla rütbede Zynga’n?n en büyük ismi olacak. Microsoft çal??anlar?na Mattrick’in i?ten ayr?l???n? birer maille anlat?rken ki?iye yapt??? i?lerinden dolay? te?ekkür etti ve bundan sonraki kariyerinde de ba?ar?lar diledi. Zynga’n?n ?u anda kötü günler geçirdi?ini, Facebook’tan büyük darbeler yedi?ini de biliyoruz; bakal?m Mattrick Zynga’n?n arad??? taze kan olabilecek mi?


0 Yorumlar