xbox

Microsoft’un geride b?rakt???m?z sene sat??a sundu?u yeni nesil oyun konsolu Xbox One için YouTube uygulamas?na yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular oyun içi ald?klar? görüntü kayd?n? direkt olarak, hiçbir farkl? uygulama kullanmadan YouTube’a yükleyebiliyorlar. Gayet kullan??l? ve ??k bir arayüze sahip olan YouTube uygulamas?na bu özelli?in de gelmesi milyonlarca oyuncuyu mutlaka sevindirecektir.

Art?k çok kolay
Bu özellik ile kullan?c?lar büyük bir zahmetten kurtulmu? oluyor. Son güncelleme öncesinde videolar? payla?mak isteyen kullan?c?lar Xbox One Game DVR özelli?i ile kaydettikleri ve düzenledikleri videolar? Upload Studio üzerinden OneDrive hesaplar?na gönderiyor ve buradan da YouTube ya da di?er video payla??m sitelerinde payla?abiliyorlard?.

Arac?s?z payla??m

Google ve Microsoft’un son güncelleme hamlesi ile YouTube’a Xbox One videolar?n? göndermek oldukça basit bir hale getirildi. Arac?lar? aradan ç?kararak kullan?c?lara videolar?n? do?rudan siteye gönderme ve payla?ma olana?? sa?land?. Bakal?m Xbox One YouTube Uygulamas? ek özelliklerle geli?imini sürdürecek mi?


0 Yorumlar