• YouTube’a yeni arama özelliği

  Geride b?rakt???m?z ay YouTube’un arama seçeneklerine “360 derece arama” ad?nda bir yeni özellik eklenmi?ti. Bu özellik sayesinde 4K görüntü kalitesindeki videolar? ayr??t?rabiliyor, böylelikle daha hedefsel...

 • YouTube’dan beklenmeyen karar

  2005 y?l?nda kuruldu?u günden bu yana internet dünyas?n?n en çok kullan?lan video servisi olmay? ba?aran YouTube’dan hiç de beklenmedik bir aç?klama geldi. Sektörü art?k daha...

 • Xbox’tan YouTube’a video yükleme

  Microsoft’un geride b?rakt???m?z sene sat??a sundu?u yeni nesil oyun konsolu Xbox One için YouTube uygulamas?na yeni bir güncelleme geldi. Yeni güncellemeyle birlikte oyuncular oyun içi...

 • Facebook, farkı açıyor

  Sosyal medya ak?m?n? ba?latan, ba?latt??? günden itibaren liderli?ini de sürdüren Facebook art?k arkas?ndaki sitelerle aras?nda olan fark? iyiden iyiye açmaya ba?lad?. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram...

 • YouTube’a erişim engellendi mi?

  Tam da meclisten internet sansürü hakk?nda yeni bir yasa tasar?s? geçerken ortaya internet konusunda sorunlar ç?kmaya ba?lad?. Baz? bölgelerde Uydunet kullan?c?lar?n?n YouTube’a giri? yapamad?klar? interneti...

 • YouTube ağır çekim özelliği

  Video payla??m sitelerinin en iyisi, en çok kullan?lan olan YouTube’a yeni bir özellik daha geldi. Birkaç sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nd?ktan sonra mükemmel geli?meleri...

 • YouTube’dan Türkiye’ye yatırım

  Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan ve bir iki sene önce Google taraf?ndan sat?n al?nan YouTube’dan Türkiye’ye yat?r?m geliyor. Olu?turdu?u network ile dünyan?n en...