src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/xp.jpg” alt=”” title=”xp” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2727″ />

Windows XP’ye Microsoft taraf?ndan verilen destek bir sene sonra tamamen sona erecek. Buradan da anlayabiliyoruz ki Microsoft art?k XP sorunlar? ile u?ra?mak istemiyor. Art?k gerçekten XP’den kurtulman?n vakti geldi. Hatta hala Windows 7 ya da 8’e geçmediyseni büyük bir hata içerisindesiniz, biz yine de sizleri ikna edelim. Neden XP’den vazgeçmeli? Windows XP’de yer alan güvenlik sistemi Windows 7’ye göre çok daha dü?ük, bu nedenle özel bilgilerinizin çal?nma ihtimali çok daha yüksek ve ayr?ca belirsiz durumlarda büyük hatalarla kar??la?abiliyorsunuz.

Aç?lma da büyük etkenlerden birisi. XP’nin aç?lma süresi oldukça uzun ve ba?lang?çta sistem dosyalar?n? aktif hale getirmek için yine bir dakikal?k bir süre istiyor. Ayr?ca Windows 7’ye geçince bile XP ile ba??n?z? koparmamak istiyorsan?z Windows 7’de XP modu bulundu?unu belirtelim. Bu mod sayesinde XP uygulamalar?n? çal??t?rabilirsiniz. Art?k geli?tirilen ço?u program XP’yi desteklemiyor, Windows 7 i?lemciden daha fazla performans al?yor. Windows 7’nin tasar?m? gözü daha az yoran ve ilgi çekici bir seviyede. Tasar?ma önem veriyorsan?z XP’den çok düzenlenmi? temas? oldu?unu belirtelim.


0 Yorumlar