src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/04/xbox.jpg” alt=”” title=”xbox” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2724″ />

Biz Xbox’?n tan?t?lmas?n? bekleyelim haberler gelmeye devam ediyor. Bu vakte kadar internet üzerinde birçok iddia ortaya at?ld?. Bu iddialar?n ço?u oldukça akla mant??a yatarken tabi ki yalan haberler de bizlere ula?t? ama biz ?imdi belki de bu haberlerden en önemlilerini söylüyoruz. Paul Thurrott ad?ndaki bir internet sitesi sahibi Xbox 720 fiyat?n?n eline geçti?ini ve bu fiyat?n beklenenin tam aksine oldukça pahal? olaca??n? dile getirdi. Thurrott’a göre Xbox 720 fiyat? 500 dolardan fazla olacak. Daha önce gelen beklentiler ise en fazla 300 dolar civar?ndayd?.

?ddia tabi ki do?rulanmasa da ki?inin daha önceki verdi?i bilgilerin sa?lam kaynaklara dayal? oldu?unu biliyoruz, bu yönden güvenme pay?m?z olabilir. Ayr?ca yine Thurrott’a göre Microsoft yak?n zamanda Stingray kod ad?yla Xbox 360′?n yeni bir modelini bizlere sunacak. Bu model PlayStation’?n mini modeli tarz?nda olabilir. Ayr?ca yine ayn? ki?iden gelen iddialara göre Xbox 720 hiçbir ?ekilde Xbox 360 oyunlar?n? çal??t?rmayacak. Asl?nda bunu bizlere gelen özelliklerden de anlam??t?k. Ayr?ca Xbox 720 içerisinde internet ba?lant?s? da bar?nd?rabilir.


0 Yorumlar