Yandex.Browser

Rusya merkezli olup ülkemize en çok yat?r?m yapan internet ?irketlerinden biri olan Yandex çal??malar?n? sadece arama motoru servisi üzerine yapm?yor. Teknolojinin her alan?na yava? yava? parma??n? sokan Slav firma Google Chrome tabanl? bir internet taray?c?s?n? aylar önce PC’lerde kullan?ma sunarken bir süre sonra mobile de aktarm??t?. Neredeyse iki senedir ülkemizde aktif olan Yandex gün geçtikçe etki alan?n? büyütüyor. Yandex.Browser Mobil de bunlardan bir tanesi. Android ve iOS için geli?tirilen Yandex.Browser ücretsiz olarak indirilebilir. S?radan taray?c?lara oranla çok daha farkl? özellikler bar?nd?ran Yandex.Browser ?u anda Android’in tüm cihazlar?nda ve iOS’ta da iPad’de çal???yor; yak?n zamanda iPhone’a da gelecektir.

Yandex.Browser Mobil üzerinde Turbo modu, ?ifre kaydetme, sesli arama ve hareket deste?i gibi özellikler yer al?yor. Turbo modu ile yava? ba?lant?lar s?ras?nda internette sörfü daha h?zl? hale getirebilirsiniz; al?nan verileri s?k??t?rarak ekrana getiriyor. Ayr?ca Facebook ve di?er web siteleri üzerinden sesli arama gerçekle?tirebilir, hareket alg?lay?c?s?n? da kullanabilirsiniz. A?a??da vermi? oldu?umuz linklerden taray?c?n?n hem Android hem de iOS versiyonunu indirebilirsiniz, gelen bilgilere göre iPad’den sonra iPhone versiyonu da yak?nda indirilebilir linkler aras?na kat?lacak.

Yandex.Browser Mobil indir iPad
Yandex.Browser Mobil indir Android


0 Yorumlar