Yandex Türkiye’nin A?k Haritas?, A?k ?iirleri, güzel sözler, ak?ll? telefonlar derken gezmekten ve farkl? yerler görmekten ho?lananlar da Sevgililer Günü’ne yakla??rken uçak biletleri ile ilgili aramalar?n da Yandex’te en çok arananlar aras?na girmesinde etkili oldu. Bu da önemli bir kitlenin keyifle vakit geçirebilecekleri romantik tatil planlar? yapt?klar?na dair fikirler olu?turdu.

Sevgilisi olsun olmas?n çok say?da ki?i romantik komedi filmlerini ara?t?rd?

Sinema filmlerinin duygu kokan büyülü dünyas? Sevgililer Günü oda??ndaki aramalar? da net biçimde etkiledi. “Romantik komedi” ve “romantik komedi filmleri” en çok arananlar listesinde alt?nc? s?rada yer ald?. Bu sonuç ister sevgilisi olsun ister olmas?n, Sevgililer Günü’nü evde geçirecek çok say?da ?nternet kullan?c?s? oldu?unun da adeta bir kan?t? oldu.

14 ?ubat’a yakla?t???m?z son bir kaç gün Yandex aramalar?nda çok ilginç noktalar da ortaya ç?kt?. Kimseye derdini anlatamayan baz? a??klar, çareyi Yandex’e sormakta buldu. Yandex Sevgililer Günü oda??nda yapt??? analizde sevgililerin birbirine soramad?klar? en ilginç sorular? da derledi. “Sevgililer gününde sevgilisi olmayan ne yaps?n?”, “sevgililer günü yakla??yor nerdesin sevgilim?”, “sevgililer gününde çikolata kutusuna ne konur?”, “sevgililer gününde hediye almazsa sebebi ne olabilir?”, “sevgililer gününde sevgilisine çiçek almayanlar derdiniz ne?” gibi daha binlerce sorunun cevab? Yandex’te arand?.
sevgililergunu-yandex


0 Yorumlar