src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/yeni_imac-267×300.jpg” alt=”” title=”yeni_imac” width=”267″ height=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1697″ />

Apple geçti?imiz ay yeni iMac’lerini bizlere tan?tm??t?. ?u anda elimizde bulunan modellere göre çok daha fazla yol kat etmi? olan iMac’ler o zaman yap?lan aç?klamaya göre bu ay içerisinde ç?km?? olmal?yd? ama ya?anan sorunlar nedeniyle bu ertelendi. Daha da kötüsü ortaya at?lan bir iddia iMac’lerin bu y?l içerisinde yeti?tirilemeyecek olmas?yd?.

Ama Apple’dan bu duruma resmi bir aç?klama geldi. Yap?lan aç?klamaya göre yeni iMac’ler 30 Kas?m tarihinde bizlerle bulu?turulacak. Oldukça büyük ekrana sahip olacak olan iMac’lerin biri 21.5 inç di?eri de 27 inç boyutunda olacak. Yeni iMac fiyat? ise 1299 dolardan ba?layarak 1799 dolara kadar art?? gösterecek. Bu ürünlerin ülkemizde ne zaman sat??a sunulaca?? henüz bilinmiyor, ama Apple’?n ülkemize resmi olarak giri? yapt???n? varsayarsak pek de uzun sürmez diyebiliriz.


0 Yorumlar