src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/twitter_.jpg” alt=”” title=”twitter_” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1700″ />

Twitter’da bir sürprizle kar??la?abilirsiniz. 2006’da kurulan ve ?u anda popülaritesinin zirvesinde olan Twitter, eski kullan?c?lar?na bir jest yapmaya haz?rlan?yor. Sitenin CEO’sunun yapt??? aç?klamaya göre yeni güncelleme ile kullan?c?lar eski mesajlar?n? görebilecekler, ama bu durum bir sorunu da ortaya ç?karabilir.

E?er eski mesajlar?n?z?n gözükmesini istemiyorsan?z haliyle bu durumdan rahats?z olacaks?n?z çünkü tüm mesajlar?n?z? tek tek silmeniz gerekecek. Ama olaya iyi yan?ndan bakacak olursak eski mesajlar?n?za gülebilir, zevkli anlar da geçirebilirsiniz. Henüz ar?ivlenme sürecinde olan eski mesajlar y?l sonuna kadar herkesin hesab?ndaki yerini alacak. ?u anda görebildi?iniz 3.200 mesaj?n oldu?unu varsayarsak güncelleme ile ne kadar olabilir acaba?


0 Yorumlar