• VPN Kullanım İstatistikleri

  Son zamanlarda yapm?? oldu?u ara?t?rmalarla birlikte ismini fazlas?yla duyuran, sayg?n bir yer elde eden Global Web Index’ten yeni bir ara?t?rma daha geldi. Dünyan?n her yerinde...

 • Intel, Türkiye’de Ar-Ge merkezi açtı

  Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli...

 • Xbox One yok satıyor

  Geçti?imiz günlerde sadece 13 ülkede sat??a ç?kar?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One, ç?k?? yapmadan önce birçok ele?tiri ya?muruna tutulmu?tu. Ancak ?u an gelen...

 • Türkiye 5. sırada ama…

  Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu...