• Türkiye İnternet İstatistikleri

  Teknoloji ve internet art?k her yerde elimizin alt?nda. Ülkemizde internet altyap?s? ne kadar bir Japonya ya da ?ngiltere kadar güçlü olmasa da, buna ra?men kullan?m...

 • VPN Kullanım İstatistikleri

  Son zamanlarda yapm?? oldu?u ara?t?rmalarla birlikte ismini fazlas?yla duyuran, sayg?n bir yer elde eden Global Web Index’ten yeni bir ara?t?rma daha geldi. Dünyan?n her yerinde...

 • Intel, Türkiye’de Ar-Ge merkezi açtı

  Intel’in Türkiye’deki ilk Ar-Ge Merkezi, ?TÜ Ar? Teknokent’te aç?ld?. Intel Türkiye Ar-Ge Merkezi nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojiler ve e?itim teknolojileri alanlar?na odaklanacak. Aç?k Ar-Ge modeli...

 • PlayStation 4 üretimi yetişmiyor gibi

  Geçti?imiz cuma günü Türkiye’de de sat??a sunulan Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 4 sat?? de?erlerini mükemmel seviyede tutmaya devam ediyor. ?lk ç?kt??? gün hem...

 • Xbox One yok satıyor

  Geçti?imiz günlerde sadece 13 ülkede sat??a ç?kar?lan Microsoft’un yeni nesil oyun konsolu Xbox One, ç?k?? yapmadan önce birçok ele?tiri ya?muruna tutulmu?tu. Ancak ?u an gelen...

 • Türkiye 5. sırada ama…

  Dünyan?n genelinde yap?lan bir ara?t?rmaya kat?ld?k ve be?inci s?rada kendimize yer bulduk. Normal ?artlarda dünya çap?nda bir listede 5. s?rada olmaktan gurur duyabilirdik, ama bu...

 • Apple TV Türkiye fiyatı ve özellikleri

  Geçti?imiz ay Türkiye’de resmi bayi açaca??n? aç?klayan Apple bir süre ard?ndan iTunes’un Türkçe versiyonunu da bizlere sunmu?tu. Amerika ve Avrupa’da resmi olarak sat??a sunulan Apple...