src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/03/yeniipad-300×228.jpg” alt=”” title=”yeniipad” width=”300″ height=”228″ class=”alignnone size-medium wp-image-2461″ />

Apple’a en yak?n kaynaklardan biri olan 9to5Mac’ten gelen haberlere göre iPad ve iPhone 5S’in ç?k?? tarihleri belli oldu. Tamamen yeni sistemler ve yeni donan?msal özellikler ile bizlerle bulu?turulacak olan iki yeni cihaz?n ilki iPad olacak. Yeni iPad’in ya bu ay içerisinde ya da Nisan ay? ba?lar?nda piyasaya sürülmesine kesin bir gözle bak?l?yor. Ayr?ca bu iki cihaz?n da yeni i?letim sistemi iOS 7 ile kullan?lmas? da konu?ulanlar aras?nda. iOS 6 yay?mlanal? neredeyse 5 ay oldu ve i?letim sisteminin beklenileni hiç ve hiç kar??layamad???n? hat?rlatal?m.

Yeni iPad’in arkaplandan foto?raf? da yukar?da bulunuyor. Oldukça büyük bir ekrana sahip olan yeni tabletin teknik özellikleri hakk?nda ?u ana kadar bir bilgi elde edilebilmi? de?il. ?lk olarak iPad bizimle bulu?acakken iPhone’un gelmesi için iki ay daha fazla bekleyebiliriz. ??lemcide bir yenilik beklerken iPad’in ekran?nda da Gorilla Glass korumas?n?n art?r?lmas? yine beklenenler aras?nda. 4. nesil iPad getirdi?i özellikler ve uygulamalar? ile memnun edememi?ti, bu yüzden ki Apple tarihindeki en k?sa süreli tablet olarak tarihe geçti.


0 Yorumlar