Samsung Galaxy S4’ün tan?t?lmas?na art?k iki haftadan da az bir süre kald?. 14 Mart’ta New York’ta gerçekle?tirilecek olan bir etkinlik ile bizlere sunulacak olan Samsung Galaxy S4’ün bu tan?t?m?ndan önce ilk tan?t?m videosunu da bulabildik. Bu sabah saatlerinde Samsung taraf?ndan haz?rlanan video oldukça merak uyand?r?rken etkinli?e kadar ba?ka bir videonun daha payla??lmas? beklenmiyor. GT-I9500 adl? yeni Samsung Galaxy S4’ün tahmini özelliklerini daha önceki yaz?lar?m?zda sizlerle payla?m??t?k, kesin olarak ö?renmeye de sadece 10 gün kald?.

A?a??da yer alan videoyu izleyerek i?bu konular? daha detayl? olarak görebilirsiniz. Be ready 4 the next Galaxy ad?nda yay?mlanan yeni teaser için yenisinin de gelece?ini söylüyorlar ama yine de Samsung’un bu fragmanlar içerisinde telefon hakk?nda hiçbir bilgi vermeyece?i hiç ?üphe götürmüyor. Ayn? zamanda tasar?m?n?n da yine etkinlik öncesinde bizlere sunulmas? pek de beklenilebilir bir ?ey de?il. Buradan Samsung Galaxy S4’ün tahmini AnTuTu test sonuçlar?na, buradan da teknik özelliklerine ula?abilirsiniz. ??te Samsung Galaxy S4 tan?t?m videosu, iyi seyirler.


0 Yorumlar