src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/09/yeni_myspace_tasarimi-300×126.jpg” alt=”” title=”yeni_myspace_tasarimi” width=”300″ height=”126″ class=”alignnone size-medium wp-image-1213″ />

Facebook ve Twitter henüz hayat?m?za girmedi?inde sosyal a?larda yine varl???n? gösterenler çok iyi bilirler ki MySpace geçti?imiz birkaç y?l önce sosyal a? sektörünün lideriydi. ?u anda yabanc? ünlü sanatç?lar?n da vazgeçemede?i MySpace yeni tasar?m?yla yeni bir ivme yakalaman?n pe?inde.

MySpace’i ?u an ilk açt???n?zda sitenin yeni orta?? Justin Timberlake’in mesaj? ile kar??la?acaks?n?z. Geçti?imiz sene sat?n al?nan MySpace’in ortaklar? aras?nda bulunan Justin Timberlake, Amerikan R&B müzi?inin en önde gelen isimlerinin aras?nda bulunuyor. Zaten MySpace’in müzi?e di?er platformlardan daha çok önem verdi?ini rahatl?kla söyleyebiliriz. Tasar?m?yla bizden tam not alan MySpace’in i?levsel fonksiyonlar?n? yak?n bir tarihte tekrar de?erlendirece?iz. teknoloji


0 Yorumlar