src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/youtube-300×136.jpg” alt=”youtube” width=”300″ height=”136″ class=”alignnone size-medium wp-image-3327″ />

Dünyan?n en büyük video payla??m sitesi olan YouTube’dan yeni bir reklam modeli daha geldi. Google’?n, yani dünyan?n en büyük reklam a??na sahip olan ?irketin elinde bulunan YouTube çok fazla reklam modeline sahipken daha önce de video önü reklam al?m?na ba?lam??t? ve bu reklamlar?n art?k çok fazla say?ya ula?t???n?, neredeyse her iki videoda bir reklamlarla kar??la?t???m?z? belirtelim. Yeni reklam modeli ise YouTube anasayfa reklamlar?. Kullan?c?lar için de pek fazla sorun olmayan bu reklam sessiz bir ?ekilde kullan?c?lara sunulurken istendi?i taktirde sesi de aç?labiliyor.

E?er küçük bir firmaysan?z ve küçük bir bütçeniz varsa belki zorlu bir reklam alan? olabilir ama büyük firmalar aç?s?ndan çok yararl? bir reklam alan? gibi gözüküyor YouTube anasayfa reklamlar?. YouTube reklam verme i?lemini DoubleClick Rich Media ile yapacaks?n?z, hiç de?ilse anasayfa reklamlar? için bu belirtildi. Flash ?eklinde olan bu video reklamlar ?imdiden fazlas?yla ilgi gördü, özellikle yeni Türk firmalar gördü?ümüz sizin de dikkatinizi çekmi?tir. Firman?n medya ve isim bilinirli?i konusunda çok iyi bir reklam çal??mas?na imza att? YouTube.


0 Yorumlar