YouTube’da video izlerken bir ?eyler olur ve videodan ç?kmak zorunda kal?rs?n?z ya da sayfay? istemsiz bir ?ekilde kapat?rs?n?z. Uzun senelerdir moralimizi bozan bu duruma sonunda bir çözüm getirildi. E?er Google Chrome ya da Firefox kullan?yorsan?z a?a??dan indirebilece?iniz eklenti sayesinde videoya kald???n?z yerden devam edebilirsiniz.

YouTube Video Resumer eklentisi yanl??l?kla kapat?lm?? ya da sonradan izleyece?iniz videoda “nerede kald?m” sorusunu kendinize sordurtmuyor. ?sterseniz haftalar sonra tekrar izledi?iniz videoyu ba?tan ba?latmay?p en son kald???n?z yerden devam ettirmekte olan eklentinin asl?nda direkt olarak taray?c?n?n genel özelli?i biçiminde gelmesi gerekirdi ama bu da kesinlikle i?inize yarayacakt?r. Youtube Video Resumer eklentisini a?a??dan indirebilirsiniz.

YouTube Video Resumer Google Chrome download

YouTube Video Resumer Firefox download


0 Yorumlar