src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/facebook_mark_zuckerberg.jpg” alt=”” title=”facebook_mark_zuckerberg” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2240″ />

Son bir senedir sürmekte olan Facebook ak?ll? telefon tart??mas? dün sonland?r?ld?. Bu konuda daha önce de birçok aç?klamada bulunan Facebook sahibi Mark Zuckerberg ne kadar böyle bir ?ey dü?ünmüyoruz dese de HTC ile olan ili?kilerinin giderek artmas? soru i?aretlerinin halen kafam?zda yer edinmesine neden oluyordu.

Dün yapt??? aç?klamada Zuckerberg, Facebook’un ?u an için böyle bir dü?üncesinin olmad???n? yine kesin bir dille belirtti. 1 milyar? a?k?n kullan?c?lar?n?n oldu?unu dile getiren Zuckerberg, uzun süredir içlerinde bulunduklar? sektörde geli?mek ve deneyim kazanmak istediklerini, bu yüzden yeni bir sektöre içerisine ad?m atmaya yana?mad?klar?n? da söyleyerek sözlerini sonland?rd?. Yani Facebook markal? telefonlar hiçbir zaman ç?kmayacak gibi görünüyor.


0 Yorumlar