src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/playstation2013-300×184.jpg” alt=”” title=”playstation2013″ width=”300″ height=”184″ class=”alignnone size-medium wp-image-2234″ />

Sony, geçti?imiz gün internet sitesinde yapt??? yeni bir duyuruyla ?ubat ay? içerisinde bir etkinlik düzenleyece?ini dile getirdi. 20 ?ubat’ta gerçekle?ecek olan etkinli?in oyun konsollar?n?n çok tart???ld??? bugünlerde haz?rlanm?? olmas? bizleri oldukça heyecanland?rd?, bildi?iniz gibi yeni oyun konsollar? tart??malar? büyük bir h?z kazanm?? durumda.

Henüz Sony’nin etkinlikte bizlere ne tan?taca??n? kesin olarak bilmiyoruz ama gelen bilgilere göre tan?t?lacak olan cihaz PlayStation 3 Super Slim 2. Yine de etkinlik için haz?rlanan videoda PlayStation 3’e dair hiçbir görüntünün yer almamas? kafalar? kar??t?r?yor. Playstation 4 ne zaman ç?kacak derseniz bu y?l?n sonlar? ön görülüyor, yani önümüzdeki etkinlikte tan?t?lmas? oldukça dü?ük bir ihtimal.


0 Yorumlar