• 4G iptal edilmiyor!

  Geride b?rakt???m?z günlerde Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, 4G ile art?k zaman kaybedilmemesi gerekti?ini ve bunla birlikte ?imdiden 5G için haz?rl?klara ba?lanman?n daha kolay olaca??n? dile...

 • Erdoğan’dan 4G açıklaması

  Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, geride b?rakt???m?z ak?am Ankara’da düzenlenen Türk Telekom’un kurulu? y?l dönümü etkinli?ine kat?l?m gösterdi. Türk Telekom bu sene kurulu?unun 175. y?l dönümünü...

 • 4G’ye ne zaman geçilecek

  Seneler öncesinden 4G teknolojisine kavu?mu? olan büyük ülkelerin yan? s?ra biz halen geçi? yapabilmi? de?il. Daha önce yap?lan aç?klamalarda ülkemizin 4G’ye 2014 ba??nda geçi? yapaca??...

 • 4G ne zaman geliyor?

  Bakan Binali Y?ld?r?m geçti?imiz günlerde geli?en bir konferans toplant?s?nda 4G’ye ili?kin aç?klamalarda bulundu. 4G ne zaman geliyor sorusunun cevab?n? bizlere aktarm?? olan bakan pek de...

 • 4G için imzalar atıldı

  Ülkemiz ve telefon kullan?c?lar? ad?na büyük önem arz eden 4G teknolojisi için sonunda somut bir ad?m at?ld?. Dün ak?am saatlerinde ASELSAN’dan gelen habere göre 4G...