• 4G ne zaman geliyor?

    Bakan Binali Y?ld?r?m geçti?imiz günlerde geli?en bir konferans toplant?s?nda 4G’ye ili?kin aç?klamalarda bulundu. 4G ne zaman geliyor sorusunun cevab?n? bizlere aktarm?? olan bakan pek de...

  • 4G için imzalar atıldı

    Ülkemiz ve telefon kullan?c?lar? ad?na büyük önem arz eden 4G teknolojisi için sonunda somut bir ad?m at?ld?. Dün ak?am saatlerinde ASELSAN’dan gelen habere göre 4G...

  • 4G kullanımı artıyor

    2009 y?l?nda ba?layan 4G maceras? ara vermeksizin yay?lmaya devam ediyor. Halen ülkemize gelmeyen bu yeni teknoloji ?u anda 66 ülkede kullan?l?yor. Bu bak?mdan konuyu de?erlendirdi?imizde...